EvCont Consulting
CONTABILITATE:
Servicii oferite:
1. Evidenta contabila completa (financiara si de gestiune);
2. Evidenta contabila si închiderea lucrarilor financiar contabile;
3. Refacere evidente contabile;
4. Expertiza contabila extrajudiciara;
5. Servicii de certificare a bilantului;
6. Îndeplinirea mandatului de cenzor la societatile pe actiuni;
7. Asistenta financiar- contabila;
8. Asistenta  privind organizarea si tinerea contabilitatii;
9. Evaluari de active;
10. Supervizarea contabilitatii- lunar/trimestrial/semestrial;
11. Salarizare si personal;
12. Efectueaza analize economico-financiare;
13. Asistenta de specialitate pentru înfiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
14. Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
 

AUDIT:
Servicii oferite:
1. Activitate de audit financiar;
2. Activitate de audit intern;
3. Activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
4. Activitati de instruire si formare profesionala.

CONSULTANTA FISCALA:
Servicii oferite:
1. Servicii profesionale în domeniul fiscal;
2. Servicii si asistenta de specialitate pentru întocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
3. Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
4. Asistenta privind întocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
5. Asistenta si reprezentare în fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
6. Asistenta fiscala în cauzele aflate pe rolul autoritatii jurisdictionale.