EvCont Consulting

Serviciile oferite de Evcont Consulting sunt:

 1. Evidenta contabila completa (financiara si de gestiune );
 2. Evidenta contabila si închiderea lucrarilor financiar contabile;
 3. Refacere evidente contabile;
 4. Expertiza contabila extrajudiciara;
 5. Servicii de certificare a bilantului;
 6. Îndeplinirea mandatului de cenzor la societatile pe actiuni;
 7. Asistenta financiar - contabila;
 8. Asistenta  privind organizarea si tinerea contabilitatii;
 9. Evaluari de active;
 10. Supervizarea contabilitatii- lunar/trimestrial/semestrial;
 11. Salarizare si personal;
 12. Efectueaza analize economico-financiare;
 13. Asistenta de specialitate pentru înfiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
 14. Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
contabil